Consell de Direcció Estratègica

El teu departament estratègic externalitzat. Integra:

  1. Creació de marc estratègic:
  • Model de negoci
  • Pla estratègic de negoci
  1. Implementació estratègica:
  • Discurs corporatiu
  • Planificació d’accions
  1. Anàlisi de dades:
  • Generació d'estratègia de dades
  • Disseny de mètriques
  • Conclusions basades en dades