Master Meeting

Una reunió magistral, amb un enfocament estratègic i un objectiu clar. Format ideal per tenir una visió externa en un moment de conflicte o de vacil·lació. Les master meetings estan compostes per:

1. Planificació de reunió magistral:

  • Planificació d’objectius
  • Definició metodològica

2. Conducció de reunió magistral:

  • Aplicació models qualitatius de debat grupal
  • Orientació estratègica i tractament de punts clau
  • Aplicació de models de presa de decisions estratègiques

3. Anàlisi i retorn de reunió magistral:

  • Anàlisi temes claus tractats
  • Informe de retorn i programació d'accions